dimarts, 20 d’octubre de 2009

UNA MICA "EMPRENYATS"

 

Si estem una mica emprenyats,perquè i això ho hem parlat ahir dilluns.Es sobre el funcionari Bo i el funcionari PENCÀS.
Segons el conseller Huguet, al primer li han de pagar un plus i al pencàs reduir-li el sou o posar-li una sanció.
Mireu a nosaltres es igual sempre ens toca el funcionari Bo, o sigui ho fa també que sempre hem de pagar. Al contrari, gen com Nuñez.De la Rosa, Millet i el seu soci o director, sempre lis toca el funcionari Pencàs, que no mira expedients,ni auditories ni res de res i així arriben a emborsar-se 20 o mes de milions de euros.
Nosaltres demanaria m que ens deixin arribar als 20 milions de euros de frau i a partir d'aquí es igual que ens toqui el funcionari Bo o al Pencàs.(Si ens deixen escollir...millor el Pencàs).
Salut.
Posted by Picasa